නෝර්ත් ස්ට්‍රීම් සිදුවීම් විසින් රුසියා-යුක්‍රේන ගැටුම උත්සන්න කිරීමට ඉඩ නොතබමු: චීනයේ ග්ලෝබල් ටයිම්ස් කතුවැකිය

ආර්මේනියාවට එල්ලවූ අසර්බයිජාන ප්‍රහාරය සහ එක්සත් ජනපදයේ රුසියාව විස්තාරණය කිරීමේ උපායමාර්ගය.

මනෝ විද්‍යාත්මක බලහත්කාරය සහ පුද්ගල චර්යාවන්- වසංගත මර්දන උපක්‍රම පිටුපස දේශපාලනය තේරුම් ගැනීමට යතුරක්

නේටෝ සංවිධානයේ “සංජානන යුද්ධය” : ඔබගේ මොළය අත්පත් කරගැනීමට බටහිර හමුදා දියත් කර ඇති සංග්‍රාමය