නෝර්ත් ස්ට්‍රීම් සිදුවීම් විසින් රුසියා-යුක්‍රේන ගැටුම උත්සන්න කිරීමට ඉඩ නොතබමු: චීනයේ ග්ලෝබල් ටයිම්ස් කතුවැකිය