‘උරුමය’ ඔප්පු ණය බරින් පීඩිත ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම් මහා පරිමාණ වශයෙන් කොල්ලකෑමේ පළමු පියවරයි – සජීව චාමිකර

මැතිවරණ, බැඳුම්කර වංචා සහ මුදල් දේශපාලනය: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ බංකොළොත්වීමේ ව්‍යුහ විද්‍යාව – ධරිණි රාජසිංහම් සේනානායක

දේශගුණ විපර්යාස භීෂණය: නිල් සහ හරිත බැඳුම්කර ජාවාරම හරහා ගොවියන් කුඹුරෙන්ද ධීවරයන් සයුරෙන් ද නෙරපීම

“ ස්වභාව ධර්මය සහ දේශගුණය සඳහා ණය හුවමාරුකරණය” යනු භූමිය සහ සාගරය අත්පත් කරගැනීමට දියත් කළ ණය උගුලේ තවත් රැහැනකි: