භූ දේශපාලනික සහ ආර්ථික

  1. ආර්මේනියාවට එල්ලවූ අසර්බයිජාන ප්‍රහාරය සහ එක්සත් ජනපදයේ රුසියාව විස්තාරණය කිරීමේ උපායමාර්ගය.
  2. ලංකාවේ ණය අර්බුදය පිටුපස ඇමෙරිකන් මිලිටරි සහ මූල්‍ය මෙහෙයුම්
  3. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී ආණ්ඩුවට උපදෙස් දෙන ලසාර්ඩ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් නීති සමාගම ලංකාවේ ණය හිමි බ්ලැක්රොක් සමාගමේ ගනුදෙණු කරුවෙක්
  4. කොරෝනා ප්‍රෝඩාව, ලෝක ආර්ථිකය බිඳ දැමීමේ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදී කුමන්ත්‍රණය සහ ලංකාවේ ඉරණම
  5. මධ්‍යම බැංකු ඩිජිටල් මුදල්ක්‍රමය(CBDC)) මිනිස් නිදහස අහෝසි කරනු ඇත – කැතරින් ඔස්ටින් ෆිට්ස්
  6. කොවිඩ්-ඔමික්‍රොන් අර්බුදය, ලෝක ව්‍යාප්ත මුල්‍ය බිඳ වැටීම, උද්ධමනය සහ ඩිජිටලීකරණය
  7. ඉන්දීය ගොවි අරගලය, ඊනියා වසංගත සහ නව ලෝක රටාව- කෙටි සමාලෝචනයක්
  8. යුද්ධ සහ යුද්ධෝත්ප්‍රේරක
  9. ලෝකය සහ ඩොලරයේ ආධිපත්‍යය